Projekty unijne
POMOC
733 182 182


 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III "Konkurencyjność MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

pn „Cyfrowo na wielką skalę”.

Projekt jest realizowany od 21.09.2020 do 28.02.2022 r.

Celami projektu jest utrzymanie 3 miejsc pracy i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji projektu firma:

a) zwiększy zatrudnienie;
b) powiększy sprzedaż etykiet samoprzylepnych w wysokich nakładach, dotychczas rzadko realizowanych;
c) wprowadzi innowacje polegające na:
- znaczącym przyśpieszeniu procesu przezbrajania urządzenia wykrawającego etykiety samoprzylepne;
- wprowadzeniu nowego uszlachetnienia etykiet samoprzylepnych;
- ujednoliceniu sposobu przygotowania prac pod wszystkie posiadane urządzenia wykrawające;
- modyfikacji kalkulatora przeliczającego ceny w sklepie internetowym.

Wartość projektu opiewa na kwotę 557 998,25 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 403 411,19 zł