Projekty unijne
POMOC
733 182 182

Projekty Unijne


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III "Konkurencyjność MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Tytuł projektu: Cyfrowo na wielką skalę

Cele projektu:
1. Utrzymanie 3 miejsc pracy i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy.
2. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu firma:
a) zwiększy zatrudnienie;
b) zwiększy sprzedaż etykiet samoprzylepnych w wysokich nakładach, dotychczas rzadko realizowanych;
c) wprowadzi innowację procesową polegającą na znaczącym przyśpieszeniu procesu przezbrajania urządzenia wykrawającego etykiety samoprzylepne;
d) wprowadzi innowację produktową polegającą na wprowadzeniu nowego uszlachetnienia etykiet samoprzylepnych;
e) wprowadzi innowację organizacyjną polegającą na ujednoliceniu sposobu przygotowania prac pod wszystkie posiadane urządzenia wykrawające;
f) wprowadzi innowację marketingową polegająca na modyfikacji kalkulatora przeliczającego ceny w sklepie internetowym.

Wartość projektu: 557 998,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 403 411,19 zł

Okres realizacji: 21.09.2020 - 28.02.2022 r.